Řešení pojistných událostí kontakty

PrůmyslováSmíchovLibuš
+420 773 161 620
+420 773 013 620
+420 773 003 620
+420 775 956 620
+420 778 055 620

Jak správně řešit škodu

Málokdo ví, jak správně postupovat v případě řešení škod. A přitom velkou měrou můžete k rychlému vyřešení škody přispět i Vy, klient. Co máte v případě škody na vozidle udělat, se dozvíte právě zde:

Nepřijímejte nabídku poskytnutí asistenčních služeb od poskytovatelů, kteří se náhodně objeví na místě DN a nejsou smluvními asistenčními službami Vaší pojišťovny, eventuálně smluvními asistenčními službami pojišťovny dalšího účastníka DN (viníka DN).

Likvidace pojistné události z havarijního pojištění

Máte-li sjednáno u Kooperativy havarijní pojištění vozidla, je nezbytné škodnou událost oznámit na 841 105 105, nebo škodu nahlásíme spolu s vámi v našem servisu. Případný "Záznam o dopravní nehodě" sepsaný s dalším účastníkem nehody oznámení škody nenahrazuje.

Pro prokázání škody na vozidle (v havarijním pojištění) vzniklé poškozením, zničením vozidla potřebujete:

je zpravidla třeba doložit:

Likvidace pojistné události z povinného ručení – z pohledu poškozeného

Jste-li poškozen v důsledku dopravní nehody a pro vozidlo škůdce je sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla u Kooperativy, uplatněte svůj nárok na plnění na základě údajů získaných od škůdce. Případný "Záznam o dopravní nehodě" sepsaný s dalším účastníkem nehody oznámení škody nenahrazuje.

Upozorňujeme, že novela zákona č. 168/1999 sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ukládá s účinností od 1.1.2010 poškozenému při uplatnění nároku povinnost předložit společný záznam o dopravní nehodě (§9, odst. 1).

K hlášení si připravte především:

Pro prokázání škody na vozidle potřebujete:
je zpravidla třeba doložit:

Pro prokázání škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci včetně škody vzniklé odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat, potřebujete:

U škod vzniklých poškozením nebo zničením věci je nezbytné pro prokázání škody neodstraňovat škodu bez předchozí dohody s pojišťovnou, není-li to nezbytné z bezpečnostní, hygienických nebo jiných závažných důvodů. V takovém případě je důležité pořídit fotodokumentaci poškozené věci předtím, než ji začnete opravovat nebo než ji zlikvidujete.

Nárok poškozeného na úhradu půjčovného

Jste-li poškozeným v důsledku dopravní nehody a uplatňujete nárok na pojistné plnění, máte v případě vzniku odpovědnosti za škodu nárok na náhradu skutečné škody v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Z hlediska příčinné souvislosti je nutné zkoumat, zda a v jakém rozsahu bylo vypůjčení vozidla za úplatu s ohledem na okolnosti daného případu skutečně nutným důsledkem škodné události. Jejím skutečným následkem přitom mohou být náklady jen v tom rozsahu, v jakém byly vynaloženy správně a účelně na vypůjčení náhradního vozidla, odpovídajícího poškozenému vozidlu.

Účelnost zapůjčení vozidla:

Zásady posuzování přiměřenosti zapůjčení vozidla:

Při posuzování přiměřenosti se také posuzuje, zda by nebylo účelnější řešit dopravu po dobu opravy poškozeného vozidla jiným způsobem. Jde především o případy, kdy je zapůjčené vozidlo minimálně využíváno - v takovém případě by účelnějším řešením mohlo být využití služeb TAXI apod.